Totalklik foto


Preuzimi Windows instalaciju - verzija 0.4

Projekt je nastao u namjeri da riješi poteškoće kod pretrage tekstova pjesama kako bi se proicirale na platno. No, kako se aplikacija razvijala uvidjelo se da postoji prostor za mnogo drugi funkcionalnost koje bi se mogle iterativno dodavati, te se nadamo da će se pokazati potreba...
više na linku